ĐỒNG PHỤC ÁO KHOÁC

Chất liệu: vải gió, dù, nỉ, suýt, …

Logo: in/thêu tùy theo yêu cầu của Quý Công ty.

May theo mẫu thiết kế hoặc tham khảo những mẫu của Thiện Phú hiện đang có.

 

Danh mục: