• Login
    Not registered yet? Register

  • 0
    Cart
Khăn tay HF49

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn mặt FY62

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn sữa Mumkiss

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khăn tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn mặt FU13

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn mặt FU85- 42 x 70 x 95 gram

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn tắm BL60 – 43 x 90 x 125gam

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn tay HE50 – 32 x 34 x 45gam

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

Khăn tắm BF11 – 35 x 59 x 216 gram

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.


Warning: getimagesize(/home/thidf6c2/public_html/wp-content/uploads/2016/08/comfortable-beige-towel-bath-design-by-kassatex-for-modern-bathroom-and-kassatex-towels-plus-kassatex-bath-accessories-680x518.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/thidf6c2/public_html/wp-content/themes/rttheme19/rt-framework/functions/rt_resize.php on line 216
Khăn tắm

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.