• Login
  Not registered yet? Register

 • 0
  Cart

LIÊN HỆ vnđ

Chuyên cung cấp sỉ, lẻ các loại khăn khách sạn, spa, resort, khan tiêu dùng. Đặc biệt thiết kế và in lên khăn theo yêu câu của khách.

SKU: FU63 Chuyên mục:

Chuyên cung c?p s?, l? các lo?i kh?n khách s?n, spa, resort, khan tiêu dùng. ??c bi?t thi?t k? và in lên kh?n theo yêu câu c?a khách.

 • Product code: FU63000000
 • Material : Cotton dêt Boder nê?n tr??ng
 • Specification: 34 x 60 x 85 gr
 • Product features: Du?ng la?m kh?n tay

khan 3

khan 2

 

 

 

 

 

 

 

khan 1

Di?ch vu? :

 • Thêu logo trên boder
 • In logo tren boder nê?n tr??ng
 • ?o?ng go?i: Tu?i OPP/ Tu?i Voan, Hô?p Giâ?y .. v.v